Fortrydelsesretsformular.

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

- Til SPY-shop.dk:

- Jeg/vi (Forbrugernes navne)

meddeler herved, at jeg/vi (Forbrugernes navne) 

ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*)

købsaftale om følgende varer (*)

/levering af følgende tjenesteydelser (*)

- Bestilt den (*)

/modtaget den (*)

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter)

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

- Dato